Apie mus

Grįžti atgal
Leidykla „Verslas ar menas“  (viešioji įstaiga įsteigta 2012 m.) – tai viena iš pirmųjų organizacijų plėtojanti socialinio verslo modelį Lietuvoje. Veikloje kuriamas socialinis poveikis visuomenėje ir sprendžiamos socialiai jautrių grupių problemos. Didelis dėmesys skiriamas žmonių su regos negalia integracijai bei atskirties mažinimui.
 
Įvairiomis priemonėmis siekiame didinti Brailio rašto prieinamumą suteikiant neregiams ir silpnaregiams lygias skaitymo galimybes. 
 
Viena reikšmingiausių įgyvenamų iniciatyvų – „Padovanok knygą neregiui”. Ja  skatiname suvienyti žmones kilniam tikslui ir padovanoti skaitymo džiaugsmą regėjimo negalią turintiems vaikams ir jų šeimoms.

"Socialino verslo lyderis, 2017", Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

 

Vizija

Kūrybiškas ir įkvėptas pasaulis, kuriame vaikai ir skaitytojai negalintys skaityti įprastai, turi visapusišką galimybę įsitraukti į knygų pasaulį Brailio raštu, kuris yra plačiai prieinamas, turtingas iliustracijomis ir skatina jų kūrybingumą, pažinimą bei mokymąsi taikant įvairias meno formas.

Mūsų socialinė vizija – siekiame, kad kuo daugiau regos negalią turinčių žmonių turėtų visapusišką prieigą prie grožinės literatūros ir informacijos parašytos Brailio raštu, skatinant jų domėjimąsi, mėgavimąsi ir naudojimąsi šiuo raštu, taip prisidedant prie Brailio rašto išsaugojimo ir prie šių žmonių kultūros ir menų žinių augimo ir skaitymo malonumo.


Misija

Užtikrinti, kad knygų skaitymas būtų ne tik malonumas, bet ir galinga priemonė ugdyti sąmoningus, empatiškus ir supratingus vaikus, kurie keliaus į ateitį su žinojimu ir noru daryti teigiamą pokytį pasauliui. 

Mūsų socialinė misija - užtikrinti, kad regos negalią turintys žmonės, ypač vaikai, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, turėtų lygias galimybes mėgautis grožine literatūra ir įvairiomis priemonėmis didinti Brailio rašto prieinamumą suteikiant neregiams ir silpnaregiams lygias skaitymo galimybes. 
Įvairiomis veiklos priemonėmis padėti žmonėms su regos negalia dalyvauti visuomenėje, plėtoti savo kūrybiškumą ir įgyti kultūros žinių. Įtraukdami ir šviesdami visuomenę apie regos negalią, siekiame prisidėti prie šių žmonių integracijos ir kultūros bei aplinkos prieinamumo didinimo, ir taip kartu, kurti solidarią įžvalgią ir įsipareigojusią visuomenę.Leidyklos „Verslas ar menas“ leidžiamos knygos sujungia neregimą ir regimą pasaulius. Jas galima skaityti pasitelkiant skirtingus pojūčius :
 • rega;
 • lytėjimu;
 • klausa;
 • ir net uosle.
Šios vaikiškos iliustruotos taktilinės knygos, papildytos Brailio raštu gali tapti jungiamąja grandimi tarp matančiųjų ir neregių, ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų. Tai vertinga ugdomoji priemonė šeimoms, mokykloms, darželiams, bibliotekoms, ugdymo specialistams dirbantiems su  specialiųjų poreikių ir skaitymo sutrikimų turinčiais vaikais ir visiems, kurie ieško ypatingų knygų. Tad kviečiame bendradarbiauti ir padėti tiems, kam labiausiai reikia.
 

Savo veikla siekiame sukurti neregių bendruomenėje popierinių knygų skaitymo kultūrą bei suteikti galimybę neregiams ypač vaikams skaityti tokias pačias knygas kokias skaito regintieji.  Kūrybinėmis, edukacinėmis programomis ir kita socialine veikla padedame atsiskleisti neregių vaikų ir jaunimo gabumams, prisidedame prie  neregių raštingumo gerinimo ir skatiname šių žmonių aktyvesni dalyvavimą kultūroje.

Socialinio verslo "Verslas ar menas" sukurtas prekės ženklas "TAŠKO ISTORIJA" parodo, kad  nuo parduotų produktų ar paslaugų dalis lėšų yra skiriama regos negalią turinčių žmonių atskirties mažinimui. Įsigydamimūsų prekes, prisidedate prie dovanojamų knygų neregiams ir socialinių projektų. Plačiau: https://taskoistorija.lt/

 

MŪSŲ PASLAUGOS: 

 • Rengiame taktilinius maketus ir gaminame produktus pritaikytus neregiams, kuriuose tekstas perteiktas reginčiųjų ir Brailio raštu, o vaizdinė medžiaga – papildyta taktiliniu būdu.
 • Teikiame paslaugas kuriant vientisą universalaus dizaino turizmo ženklinimo sistemą, kuri palengvintų neįgaliųjų lankytinų objektų pažinimo galimybes.
 • Kultūros lankomose vietose  pritaikome informacinę ir vaizdinę medžiagą  neįgaliųjų poreikiams (žmonėms regos negalia, silpnaregiams bei intelektiniais sutrikimais).
 • Galime padėti išleisti knygą reginčiųjų ir Brailio raštu su taktilinėmis iliiustracijomis.
 • Padedame vairiems sektoriams išleisti informacinius leidinius Brailio raštu, ruošioame iliustracijas, fotografijas, meno kūrinius schemas, žemėlapius taktiliniu būdu, pritaikytus regėjimo negalią turintiems žmonėms.
 • Kartu galime įgyvendinti socialinius projektus, kurie prisideda prie negalią turinčių žmonių integracijos ir atskirties mažinimo.
 • Neformaliojo mokinių ugdymui sukurtos nuotolinės pamokos "NEREGIMAS PASAULIS".
  Tai žaismingos  ir įtraukiančios nuotolinės pamokos su ypatingomis "Verslas ar menas"  knygomis, kurios skaitomos skirtingais pojūčiais: rega, lytėjimu, klausa ir net uosle. Plačiau:
   https://neregimaspasaulis.lt/​
Mūsų durys visada yra atviros įvairioms idėjoms ir naujiems sprendimams.


Leidyklos "Verslas ar menas"  KNYGŲ NAUDA VAIKAMS
Knygos reginčiųjų ir Brailio raštu, tai vaikų ugdymui skirtos priemonės, darančios teigiamą poveikį vaikams!
 „Verslas ar Menas“ iniciatyva buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kaip knygos reginčiųjų ir Brailio raštu padeda keisti vaikų požiūrį į negalią turinčius žmones. Nuo 2015 metų vedama edukacinė programa vaikams. Edukaciniame užsiėmime "Pažinkime neregimą pasaulį" dalyvavo apie 6000 vaikų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių. Programoje knygos yra kaip pagrindinė žaidimo priemonė, leidžianti vaikams patirti įvairius pojūčius bei skatinanti kalbėti apie skirtingus žmones.Šis tyrimas parodė, kad inovatyvios skaitymo priemonės t.y. knygos reginčiųjų ir Brailio raštu, kurios pristatomos edukacinėje programoje  spendžia atskirties mažinimo problemą, keičia vaikų požiūrį į negalią turinčius žmones, sužadina vaikuose empatiją ir toleranciją.  


KODĖL MES TAI DAROME?
Pasaulyje visuomeninė problema yra ta, kad regos negalią turintiems žmonėms, ypač vaikams, trūksta profesionaliai išleistų popierinių knygų su liečiamomis iliustracijomis. Vaikystėje yra svarbu skaityti grožinę literatūrą, o atlikti tyrimai rodo, kad Brailio rašto mokėjimas yra susijęs su tolimesniais neregio vaiko pasiekimais. Pasitelkiant inovatyvius meninius ir poligrafinius sprendimus, leidžiame skirtingais jutiminiais pojūčiais skaitomas grožines knygas, pritaikytas regintiems ir neregiams ypač vaikams. Leisdami leidinius reginčiųjų ir Brailio raštu su reljefinėmis iliustracijomis prisidedame prie reginčių ir neregių vaikų skaitymo džiaugsmo. Leidybinių  inovacijų pagalba padedame  specialiųjų poreikių turintiems skaityti tokias pačias knygas kaip regintieji ir jaustis lygiaverčiais skaitytojais. Reginčius vaikus pažindiname su neregimu pasauliu ir  Brailio raštu, o edukacinių programų dėka laviname lytėjimo pojūtį  bei ugdome augančios kartos toleranciją ir vertybes.

Sprendžiama neregių raštingumo ir knygų neregiams prieinamumo problemas, o mūsų socialinė veikla yra orientuota į pamatuojamą poveikį.

Kartu padėkime negalią turintiems žmonėms jaustis tokiais pačiais, kaip ir visi.

 

Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus Apie mus

Svetainių kūrimas